תקנון האתר

תנאי שימוש באתר:

אתר זה הוא בבעלות יהלומי אזואלוס בע"מ ח.פ 513580738 (להלן:"החברה") ומנוהל על ידי מנהליה.

האתר מציע רכישה של תכשיטי יהלומים, זהב, כסף ואקססוריז שונים (להלן:"המוצרים") המוצע לציבור הגולשים באינטרנט, באמצעות מכירה מאובטחת.

השימוש באתר זה מוצע לכם כשהוא מותנה בקבלת התנאים,התניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם על ידכם.
לפיכך, השימוש באתר זה ייחשב כהסכמה מצדכם לכל התנאים,ההודעות וההתניות המופעים בהסכם זה ולפיכך תנאי השימוש המפורטים להלן יהוו את ההסכם אשר יהיה בתוקף בעת שהינכם עושים שימוש באתר זה ויחייבו אתכם בכל דבר ועניין בתקנון זה.

שימוש באתר אינטרנט זה מהווה הסכמה וקבלת התנאים המפורטים מטה:

1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על יד הלקוח באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח לבין החברה. עקב כך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
2. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
3. רכישת מוצרים באתר האינטרנט מחייבת מילוי טופס שכולל שם, כתובת מלאה, דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכן מילוי טופס תשלום – שכולל פרטי כרטיס האשראי של הלקוח, ופרטים נוספים בהתאם לצורך.
4. מתן מידע שקרי, לא מדויק, מטעה, משמיץ (לרבות מידע אישי) אסור בהחלט. מתן מידע שיקרי/ מוטעה כאמור עשוי להיחשב כעבירה פלילית, ולגרור פעולות משפטיות נגד הלקוח, ובכלל זה, בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר האינטרנט של החברה, לבעליו, למנהליו או לכל אחד אחר מטעמם.
5. הזנת פרטים לא מדויקים מאפשרת לחברה ביטול מיידי של הזמנת הלקוח.
6. אין להעביר את החשבון באתר האינטרנט לגורם אחר בשום תנאי.

 


תנאים לרכישת מוצרים באתר:


1.    מי שמלאו לו 18 והוא כשיר משפטית.
2.    בעלי כרטיס אשראי בתוקף של אחת מהחברות: ויזה, ישרכארט, אמריקן אקספרס ובעל חשבון PAYPAL
3.    החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית למנוע מלקוחות שימוש באתר מכל סיבה שהיא, גם אם הלקוח השתמש באתר האינטרנט בעבר,

       ובין היתר במקרים הבאים:

 • סופק מידע לא נכון על ידי הלקוח.

 • ביצוע מעשה או מחדל אשר עלול לגרום נזק לאתר החברה ו / או לצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות וספקים של החברה.   

 • שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי לפי חוקי מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל או לסייע בביצוע מעשה כזה. 

 • הפרת תנאים אלה או תנאים של כל שירות מקוון אחר שהחברה מציעה.   

 • חוב כספי לחברה או לגופים הקשורים בה.

אבטחת מידע ופרטיות באתר:


1. החברה משתמשת במנגנוני הגנה מתקדמים על מנת לשמור על פרטיות המידע שלך באתר האינטרנט. החברה מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט, ולכן נוקטת באמצעי זהירות מתקדמים עבור רכישה בטוחה. 
2. עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשב, ניסיונות חדירה, כגון פריצה ו/או גילוי כלשהוא או פעילות סטטית של מערכות אתרי האינטרנט שבשימוש החברה. אם למרות אמצעי האבטחה שננקטו על ידי החברה, צד שלישי יחדור לאתר האינטרנט, ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
3. בהזנת פרטים ובביצוע עסקה הנך משחרר את החברה מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

 רכישה באתר:


1. בעת ביצוע הרכישה באתר יידרש הלקוח להכניס למערכת את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום. כמו כן ניתנת ללקוח האפשרות לרשום פרטים זהים או נוספים למשלוח החשבונית.
2. במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של המוצר ו/או השירות, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע ההזמנה והפעולות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו`). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת הפעולה כאמור (כגון לחברת האשראי).
3. בסיום העסקה ואישורה ע"י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה ובה אישור על ביצוע העסקה בצירוף מספר עסקה למעקב. אישור זה יישלח לכתובת המייל אשר הזין המזמין בעת תהליך ההזמנה.

 

תשלום ואספקה:

1. השלמת עסקה באתר הינה רק לאחר קבלת האישור מחברת הסליקה.
2. מועד המשלוח יקבע רק לאחר אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. במידה ולא הוסדר האישור הנ"ל בתוך 5 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה בצורה חד צדדית, וזאת מבלי שללקוח המתקשר עם החברה בתקנון זה תהא כל טענה ו/או תביעה ו/ או השגה כנגד החברה.
3. אספקת מוצרים – אספקת המוצרים תתאפשר או ע"י איסוף עצמי של הלקוח או  במשלוח מאובטח ע"י חברת שליחויות. 
4. הזמנות ישלחו בתוך 14 ימי עסקים ממועד אישור העסקה ע"י חברת הסליקה. במקרים של הזמנת מוצרים בהתאמה אישית costume made לוחות הזמנים צפויים להיות שונים ותינתן על כך הודעה אישית ללקוח במייל.
5. החברה אינה אחראית לעיכוב במסירת המוצר בשל סיבות שאינו בשליטתו : כח עליון, שביתות, עיצומים ותקלות טכניות אחרות של דואר ישראל, וכן באם הלקוח אינו אוסף את ה"מוצרים" בתוך 7 ימים מעת קבלת הזימון לסור אל סניף הדואר.

 

אחריות למוצרים הנמכרים באתר:

1. כל המוצרים שנמכרים באתר החברה נעשים בעבודת יד ועל פי דרישה. לכן החברה אינה יכולה להבטיח כי המוצר יהיה בדיוק כפי שהוא מופיע בתמונה באתר, לרבות אך לא רק, הצורה של המוצר, צבעו , גודלו , משקלו, עיצובו- התמונות באתר להמחשה בלבד.
2. כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הנם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים לפי חוקי הגנת הצרכן ו / או תחת כל חוק ותקנה בעניין.
3. במידה ואבן/יהלום עד 3 נק' נופל/ת מהתכשיט, החברה תחליף על חשבונה את האבן/יהלום כאמור עד פעם אחת (לכל מוצר) תוך 6 חודשים מיום מסירת התכשיט ללקוח.
4. החברה לא תהיה אחראית במקרה של נפילת אבן/יהלום מרכזי/ת ו/או צדדי על הטבעת עצמה במשקל של למעלה מ-3 נק' (כולל).
5. הלקוח,יהיה רשאי לשלוח (על חשבון הלקוח)/ למסור ידנית  את התכשיט/ים  פעם בשנה לניקיון מקצועי על חשבון החברה וזאת עד 3 שנים מיום קניית התכשיט מהחברה.
6. החברה לא תהיה אחראית כלפי הלקוח בין אם חוזית, נזיקית או בכל דרך אחרת בגין כל סכום העולה על התשלום הכולל ששולם על ידי הלקוח עבור המוצר.

 

מדיניות החלפות מוצרים:


1. החלפת מוצרים תתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר ותתאפשר בכפוף לתנאים המצטברים שלהלן:

 • בבדיקת החברה נמצא שהמוצר חזר תקין ולא בוצע בו כל שינוי או החלפה של אבני חן או יהלומים.

 • המוצר יוחזר באריזתו המקורית.

 • לא נעשה כל שימוש במוצר.

 • תעודת האחריות תוחזר עם המוצר.

 • חשבונית המקור תישלח/תימסר עם המוצר.

 • על הלקוח ליצור קשר עם מחלקת ההזמנות של החברה במייל AzuelosJewelry@gmail.com ולקבל ממנה אישור להחלפה.

 • הלקוח  יקבל הנחיות כיצד עליו לשלוח את המוצר לחברה.

 • עלויות המשלוח יהיו על חשבון הלקוח.

2. החלפת מוצר תתאפשר פעם  אחת בגין כל מוצר שנרכש.
3. לא ניתן יהיה להחזיר תכשיטים שנעשה בהם שינוי כלשהו לרבות שינוי בגודל (מידה/אורך)
4. זכות ההחזרה כאמור לעיל לא תחול על:

 • מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח על פי מידות או דרישות מיוחדות

 • מוצרים שהחוק אינו מאפשר להחזירם.

 • טבעות מכל סוג שיוצרו בהתאמה אישית – טבעות שהלקוח בחר את גודל היהלום המרכזי שישובץ בטבעת או עשה שינויים בטבעת לפי בקשתו.

5. בכל מקרה של ביטול ההזמנה, על ידי הלקוח ו / או החזרת מוצרים, הלקוח יהיה חייב לשלם עבור כל ההוצאות והחיובים כולל הוצאות אריזה, הובלה ודמי ביטוח עבור משלוח המוצר בחזרה.

6. בשום תנאי החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק במהלך משלוח המוצרים שהוחזרו.
 

זיכוי כספי כחלק מביטול עסקה יחול בתוך 48 שעות מרגע ביטול ההזמנה:


1. זיכוי כספי יתאפשר עם קבלת המוצר חזרה, בניכוי 5% או 100 ₪ (הנמוך ביניהם) כדמי ביטול . הזיכוי כאמור יתבצע בתוך 48 שעות מרגע שהחברה קיבלה את המוצר במשרדיה והלקוח עמד במדיניות החזרת המוצר הרשום בתקנון זה.
 

ביטול עסקה:
 

1. הלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך 48 שעות מיום ביצוע ההזמנה. ביטול כאמור יכול שיעשה במייל לחברה או בטלפון עם הודעת אישור מהחברה כי בקשת הביטול התקבלה.
 

תכשיטים בהתאמה אישית:
    
1. לא ניתן להחליף/לבטל/להזדכות על תכשיטים שנעשו בהתאמה אישית.
2. טבעות אירוסין/טבעות יהלומים אשר הלקוח בחר את גודל היהלום המרכזי שישובץ בטבעת הן טבעות שנעשות בהתאמה אישית ולכן לא ניתן להחליפן. 
3. שרשרת אות/שם  – נעשית בהתאמה אישית לפי בחירת הלקוח ולכן לא ניתן להחליפה.
4. במידה והלקוח מזמין טבעת במידה הגדולה ממידה 56 יתכנו שינוייים במחיר הטבעת עקב הצורך להתאים את עיצובה למידה המתבקשת. לכן המחירים עבור טבעות מעל מידה זו יהיו גבוהים מהמצוין באתר.
5. הגדלה של טבעות מעל 3 מידות תהיה כרוכה בתשלום בשל הגדלת משקל הזהב ועבודת הצורפות.
6. תכשיטי חריטה – יש לשים את הדעת כי תכשיטי חריטה עם הזמן מאבדים את הצבע השחור והחריטה עם הזמן נשחקת.

 

שובר מתנה GIFT CARD(להלן:"השובר"):

1. לשובר אין תוקף ולכן הוא תקף לזמן בלתי מוגבל אלא אם מצויין בו אחרת.
2. סכום השובר נקבע על ידי רוכש השובר ולא ניתן לשינוי

 

משלוחים:

 

1.החברה מספקת משלוחים בארץ ובעולם.
2. כל הזמנות התכשיטים מיוצרים ע"פי דרישה, ולכן זמני האספקה יהיו 14 ימי עסקים.
3. הזמנות של תכשיטים בהתאמה אישית (custom-made), יסופקו בהתאם לזמן המשלוח הספציפי של הפריט המדובר.
4. במידה וערכת הזמנה של יותר מפריט אחד, עם מועדי הספקה שונים, יש באפשרותך לאחד את שני הפריטים במשלוח אחד. אנא ציין את עדיפותך בעת השלמת הזמנתך

5. החברה תשקיע את מירב המאמצים על מנת להבטיח משלוח על פי המועדים המצויינים לעיל. אולם לא תוכל לשאת באחריות בכל הנוגע לעיכובים שקשורים לחברות השילוח השונות. לכל שאלה או בעיה, נעמוד לרשותכם בטלפון.
6. למטרות אבטחה, לא ניתן יהיה לשנות את כתובת למשלוח, לאחר שההזמנה תשלח.

 

קניין רוחני:


זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב"אתר" ובשירותיה הינם של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם. החברה הינה הבעלים ו/או בעלת זכויות השימוש ו/או ההפצה של התמונות, השמות ושל הסימנים המסחריים של האתר ובתוכנה, בפטנטים ובתכנים שיווקים של האתר ובתוכנה, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובתוכנה ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בהם. 

הרי שכל מידע, תצוגה וכיו"ב המופיעים באתר ובתוכנה, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני לוגו, מסרים שיווקים ומבצעים ייחודיים וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של "האתר". אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים בהם, אלא במתן היתר מראש ובכתב מאת  החברה.


 סמכות שיפוט:


במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבית המשפט הישראלי בעיר נתניה בלבד.